Zespół

Adwokat Michał Samsonowski

adw. Michał Samsonowski

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach.

Uważa, że nie ma ludzi ponad prawem, a są jedynie tacy, którzy sobie z nim dobrze radzą. Prowadzi stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych z siedzibą w Nicei i Księstwie Monako. Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2013 r., kiedy z wyróżnieniem ukończył ostatni rok studiów na Uniwersytecie Sophia Antipolis w Nicei i otrzymał stanowisko kierownika działu prawnego w przedsiębiorstwie z sektora budowlanego. Wpisany przez Ambasadę Francji w Polsce na listę adwokatów francuskojęzycznych. Obrońca w licznych postępowaniach karnych, w których ceni rzeczowość i szybkość działania. Skutecznie zastępuje swoich klientów w sporach z zakresu szkód górniczych z udziałem głównych przedsiębiorstw górniczych w kraju.

Pasjonat sportu i podróży. Drużynowy Mistrz Polski Prawników oraz Mistrz Śląska Adwokatów w tenisie ziemnym. Biegle włada językiem francuskim i angielskim.


Adwokat Aleksander Batoryna

r. pr. Aleksander Batoryna

Radca prawny przy Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, zajmuje się prawem od 13 lat, specjalista w zakresie prawa gospodarczego, handlowego oraz cywilnego. Pełnomocnik w postępowaniach przeciwko Bankom z zakresu kredytów walutowych. Prowadzi stałą obsługę prawną jednego z wiodących, publicznych Uniwersytetów w Katowicach.

Zapalony Triatlonista. Prawdopodobnie najlepszy bokser wśród prawników a na pewno prawnik wśród bokserów.


Szymon Solarski

adw. dr n. pr. Szymon Solarski

Doktor nauk prawnych, Członek Izby Adwokackiej w Katowicach, Przewodniczący Sekcji Prawa i Postępowania Cywilnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, Wykładowca akademicki na kierunku prawa i innych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.

Adwokat Szymon Solarski w 2013 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie.

W latach 2014 – 2017 zdobywał doświadczenie w ramach aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. W marcu 2017  roku adwokat dr Szymon Solarski złożył egzamin adwokacki, który zdał z wyróżnieniem osiągając pierwszą lokatę wśród zdających na Śląsku. W tym samym roku założył i rozpoczął działalności Śląskiej Kancelarii Adwokackiej Adwokata Szymona Solarskiego.
Adwokatowi Szymonowi Solarskiemu w roku 2018 został nadany stopień doktora nauk prawnych. Dysertację doktorską bronił na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie. Tematem rozprawy doktorskiej pisanej pod kierunkiem prof. zw. Mariusza Załuckiego było „Odwołanie darowizny w polskim prawie cywilnym”.

Od listopada 2019r. adwokat doktor Szymon Solarski piastuje funkcję Przewodniczącego Sekcji Prawa i Postępowania Cywilnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Celem działalności Sekcji jest propagowanie i pogłębianie wiedzy oraz doświadczeń zawodowych adwokatów i aplikantów Izby Katowickiej w dziedzinie prawa i postępowania cywilnego w szczególności poprzez zajmowanie stanowiska w sprawach ważnych dla praktyki prawa i postępowania cywilnego, działalność opiniodawczą, konferencyjną, legislacyjną oraz współpracę z innymi jednostkami, organizowanie spotkań, warsztatów, seminariów, grup dyskusyjnych, a także inspirowanie i promowanie publikacji z zakresu prawa i postępowania cywilnego (w  tym w Internecie) oraz prowadzenie badań w tej dziedzinie prawa.

Ideą przyświecającą wykonywaniu zawodu adwokata jest chęć zaoferowania najwyższej jakości pomocy prawnej osobom jej potrzebującym, zaszczepiona przez jego dziadka Adwokata Mariana Solarskiego prowadzącego Kancelarię Adwokacką w Zabrzu przez blisko 50 lat.


Adwokat Marta Witkowska

Doradca restrukturyzacyjny (licencja nr 1364).

W pracy zawodowej łączy znajomość prawa i finansów z ponadprzeciętną wnikliwością i kreatywnością. Absolwentka studiów stacjonarnych na kierunku prawo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiów podyplomowych na kierunku Wycena przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (gdzie obroniła pracę dyplomową Wycena przedsiębiorstwa spółki Fabryka Mebli Forte S.A.) oraz studiów podyplomowych na kierunku Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne dla doradców restrukturyzacyjnych, prowadzonych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Zajmuje się prawem gospodarczym współpracując z syndykami masy upadłości przy prowadzonych postępowaniach upadłościowych. Doradza i reprezentuje członków zarządu w postępowaniach dotyczących przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązania spółek kapitałowych. Sporządza wnioski o ogłoszenie upadłości (w tym w ramach przygotowanej likwidacji) oraz reprezentuje w postępowaniach zainicjowanych tymi wnioskami. Stale podnosząc swoje kwalifikacje, uczestniczy w kursach i szkoleniach z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Biegle włada językiem angielskim.


Adwokat Piotr Czerwiński

adw. Piotr Czerwiński

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach.

Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Katowicach. Ukończyłem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a nadto studia podyplomowe na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach tegoż Uniwersytetu na kierunku „Bezpieczeństwo i Ochrona Informacji w Systemach Teleinformatycznych” specjalność Ochrona Informacji Niejawnych oraz Administracja Bezpieczeństwa Informacji.

Praktykę adwokacką rozpocząłem w 2017 roku na terenie miasta Mikołowa, gdzie do chwili obecnej prowadzę szereg spraw. Przed rozpoczęciem praktyki adwokackiej, przez prawie dekadę, pracowałem kolejno: w organach prokuratury a następnie w charakterze asystenta sędziego w trzech sądach rejonowych aglomeracji śląskiej. Swoje obowiązki wykonywałem w wydziałach: rodzinnym i nieletnich, cywilnym, pracy, karnym, wykonywania orzeczeń oraz gospodarczym. W trakcie swojej pracy w organach wymiaru sprawiedliwości zgłębiałem swoją wiedzę oraz doświadczenie, uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach. Ponadto odbyłem praktyki w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie.
W swojej pracy adwokata kieruje się prawidłową ochronną interesów klienta oraz zasadami etyki adwokackiej i godności zawodu, które są dla mnie najwyższą wartością. Swoje czynności zawodowe wykonuję według najlepszej woli i wiedzy, z należytą uczciwością, sumiennością i zaangażowaniem. Każda sprawa jest traktowana przeze mnie indywidualnie i priorytetowo, a informacje, które Państwo mi powierzycie są chronione tajemnicą adwokacką.
Zapewniam kompleksową obsługę prawną klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych, reprezentację w postępowaniach sądowych i pozasądowych, a także przed organami administracji publicznej. W ramach świadczonych usług prowadzę przede wszystkim sprawy z zakresu prawa rodzinnego i karnego, a nadto sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz pracy i ubezpieczeń społecznych. W zakresie prawa stanu Illinois współpracuje z jedną z polskojęzycznych kancelarii prawniczych mających siedzibę w Chicago.

Wolny czas staram się poświęcać na zwiedzanie i poznawanie świata. Jestem miłośnikiem footballu amerykańskiego, hokeja, piłki nożnej oraz muzyki rockowej.


Radca Prawny Magdalena Majos-Kwiatkowska

r. pr. Magdalena Majos-Kwiatkowska

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu.

Specjalista w zakresie prawa cywilnego oraz pracy i ubezpieczeń społecznych. Prowadzi także sprawy z zakresu prawa rodzinnego. Pasjonatka prawa międzynarodowego i europejskiego. Obok studiów prawniczych ukończyła prestiżową Akademię Prawa Międzynarodowego w Hadze. Do 2019 r. doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Ceniąc sobie rozwój osobisty i ciągłe podnoszenie kwalifikacji ukończyła dodatkowo następujące studia podyplomowe: Szkołę Prawa Amerykańskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Studia Podyplomowe: Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne również na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;

Pasjonatka podróży. Biegle włada językiem angielskim, natomiast w stopniu komunikatywnym posługuje się językiem niemieckim. Obecnie podjęła naukę języka włoskiego.


Radca Prawny Małgorzata Wiśniewska

r.pr. Małgorzata Wiśniewska

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Z pasją i zaangażowaniem przystępuje do każdej z prowadzonych sprawach, spełniając najwyższe standardy pracy radcy prawnego. Doświadczenie zawodowe zdobywa zarówno w pracy w kancelarii, jak i współpracując z organami administracji publicznej oraz w obsłudze spółek prawa handlowego.

Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w Katedrze Prawa Gospodarczego. Ukończyła kurs przygotowujący do wykonywania zawodu mediatora Ośrodka Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji UŚ Facultas Iuridica w Katowicach. W obszarze zainteresowań znajdują się następujące dziedziny prawa: prawo farmaceutyczne, prawo medyczne oraz prawo cywilne i handlowe. Dążąc do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności na bieżąco uczestniczy w licznych szkoleniach i konferencjach.

Posługuje się biegle językiem angielskim oraz językiem hiszpańskim na poziomie podstawowym. Wolny czas poświęca na podróże i sport. Interesuje się kinematografią.


adw. Justyna Kucejko-Kowalczyk

Adwokat, Doradca Restrukturyzacyjny, Mediator.

Jest ekspertką w zakresie regulowania stanu prawnego nieruchomości oraz zabezpieczania interesów na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego, w szeroko pojętej branży budowlanej. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, prawie medycznym oraz w prawie spółek handlowych oraz przeprowadzaniu postępowań upadłościowych przedsiębiorstw oraz konsumentów.

Ukończyła aplikację adwokacką w Łódzkiej Izbie Adwokackiej. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Studiów Podyplomowych z zakresu Prawa Spółek Handlowych na Uniwersytecie Łódzkim. Przez pięć lat współpracowała z jedną z najbardziej znanych i prestiżowych kancelarii w Polsce - Kancelarii Adwokackiej Romana Giertycha w Warszawie, gdzie zajmowała się obsługą dużych podmiotów deweloperskich realizujących inwestycje w Polsce i zagranicą oraz szpitali w sprawach przeciwko NFZ. Przez cały okres pracy zawodowej prowadziła liczne sprawy rodzinne, w tym sprawy o rozwód i podział majątku, w których wykorzystuje swoje umiejętności w zakresie mediacji również międzynarodowej.

Prywatnie matka dwójki dzieci, pasjonatka golfa i podróży.

Copyright 2020 Kancelaria BSS

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie ich. Dowiedz się więcej

Rozumiem