Blog

Sztuczna inteligencja: nowe wyzwania dla prawa autorskiego
Sztuczna inteligencja (AI) jest coraz bardziej zaawansowana i ma potencjał do znaczącego wpływu na wiele dziedzin, w tym prawo autorskie. Już teraz AI jest wykorzystywana do generowania treści, które…
czytaj więcej
Nabycie rzeczy od nieuprawnionego
Regulacja odnosząca się do nabycia ruchomości od nieuprawnionego znajduje się w art. 169 § 1 - § 3 Kodeksu Cywilnego, który różnicuje nabycie w zależności od źródła pochodzenia rzeczy. Omawiane…
czytaj więcej
Władza rodzicielska przy orzekaniu rozwodu
Zgodnie z art. 58 KRiO wyrok rozwodowy obligatoryjnie będzie obejmował kwestie takie jak wina w rozkładzie pożycia, władza rodzicielska, kontakty z dziećmi, alimenty na rzecz dzieci czy sposób…
czytaj więcej
Spółka z o.o. widokiem cudzoziemca
Decydując się na spółkę, warto rozważyć prowadzenie jej w formie z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej z o.o.). Charaktertyzująca się stosunkowo wysokim formalizmem spółka wymaga prowadzenia pełnych…
czytaj więcej
Odpowiedzialność za wypadek spowodowany przez samochód autonomiczny
Za pojazd autonomiczny uważa się pojazd samochodowy, wyposażony w systemy sprawujące kontrolę nad ruchem tego pojazdu i umożliwiające jego ruch bez ingerencji kierującego, który w każdej chwili może…
czytaj więcej
Wymiar kary łącznej
Instytucja kary łącznej ma na celu wydanie przez sąd jednego wyroku, w którym połączone zostają kary wcześniej orzeczone wyrokami innych sądów i na ich podstawie wymierzona skazanemu zostaje jedna…
czytaj więcej
Wypowiedzenie i odstąpienie od umowy
Zarówno celem jak i skutkiem odstąpienia od umowy jest doprowadzenia do sytuacji prawnej, w której obie strony były przed zawarciem umowy. Wypowiedzenie natomiast oparte jest na założeniu, że…
czytaj więcej
Nowelizacja przepisów o przedawnieniu – przepisy przejściowe
Wraz z nowelizacją przepisów o przedawnieniu skróceniu uległ ogólny termin przedawnienia (obecnie wynosi 6 lat) oraz wprowadzone zostały przepisy przejściowe regulujące kwestię roszczeń powstałych…
czytaj więcej

Copyright 2020 Kancelaria BSS

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie ich. Dowiedz się więcej

Rozumiem